Türkiye’nin Gündemi Arge ve İnovasyon

Dünya yeni teknolojiler ve inovasyonlar sayesinde baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu değişimi yakalamak isteyen iş dünyasının en önemli gündem maddesi, Arge ve inovasyon. Refah, rekabet gücü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temelinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımları var. Devletin arge destekleri sayesinde özel sektörün ürettiği katma değer her geçen gün artıyor. Bu desteklerle Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesi ve bu teknolojileri ihraç etmesi hedefleniyor.