Terkedilmiş Petrol Kuyuları Jeotermal Enerji Kaynağına Dönüşüyor!

MIT mezunlarının kurduğu ve yeni bir teknoloji girişimi olan Eden GeoPower terk edilmiş petrol ve gaz kuyularını değerlendirmeyi hedefliyor.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim değişikliği konusunda oynadığı rolün ne denli büyük olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ancak petrol endüstrisinin sebep olduğu ve henüz çok da aşina olmadığımız bambaşka bir tehdit daha var. O da terkedilmiş petrol kuyuları. Petrol kuyuları kuruduğunda petrol firmaları da bölgeyi terk eder. Zaman içinde bu terkedilmiş bölgelerde oluşabilecek toksik sızıntılar bambaşka çevresel problemlere neden olabilir. Bir grup MIT mezunu çözüm olarak terkedilmiş petrol kuyularını son derece basit bir teknoloji ile temiz, yenilenebilir jeotermal enerji kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 milyondan fazla terk edilmiş petrol ve gaz kuyusunun bulunduğu düşünüldüğünde MIT öğrencilerinin ürettikleri bu akıllı çözümün iklim değişimi problemini hafifleteceği aşikâr.

Jeotermal enerji kaynağına dönüştürülecek petrol kuyuları sıklıkla enerjiden muaf toplulukların da yaşadığı uzak bölgelerde yer aldıkları için bu toplulukların enerji ihtiyacını da karşılayabilecekler. Akıllı Gelecek için ihtiyaç duyduğumuz şey tam da bu tarz yaklaşımlar!