Güneş Enerjisinde Ar-Ge ve İnovasyon

Türkiye’de güneş enerjisi konusunda son yıllarda oldukça önemli projeler gerçekleştiriliyor. 2017 sonu itibariyle Türkiye kurulu güneş enerjisi gücü açısından Avrupa’da 7. Dünyada ise 13. Ülke konumunda.

Yenilenebilir enerji sistemlerinde daha fazla katma değer yaratmanın yolu arge ve inovasyondan geçiyor.