Eğitim 4.0 | Zeynep Dereli

Endüstri 4.0 Tamam. Peki Ya Eğitim 4.0
Gençlerimiz geleceğe hazır mı? Endüstri 4.0’la birlikte bildiğimiz pekçok meslek yok olacak. Yeni meslekler ortaya çıkarken kalıcı olması beklenen meslekler ise teknolojiyle dönüşecek.
Peki bu yakın geleceğe gençlerimizi hazırlamak için ne yapmalıyız.
Belki de geleceği yakalayabilmenin, teknoloji üreten, teknolojiyle üreten nesiller yetiştirebilmenin ilk adımı eğitim sistemimizin dönüşümü olmalı.